Khai thác các khoản tín dụng thuế để tiết kiệm tiền trên tờ khai thuế năm 2022

Trong mùa thuế, các chuyên gia của 211 Community Resource nhận được rất nhiều người gọi tìm kiếm sự trợ giúp để chuẩn bị và nộp thuế. Với lạm phát và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, ngân sách eo hẹp đối với nhiều cá nhân và gia đình địa phương. Tận dụng tất cả các khoản khấu trừ thuế có sẵn là rất quan trọng để tiết kiệm thêm tiền thuế trong năm nay.

Các khoản tín dụng thuế đặc biệt tạo ra sự khác biệt đối với ALICE và các hộ gia đình ở mức nghèo. Các khoản tín dụng phổ biến nhất, Tín dụng thuế thu nhập kiếm được (EITC) và Tín dụng thuế trẻ em (CTC) cung cấp cứu trợ quan trọng cho các hộ gia đình có trẻ em. Nhiều người không tận dụng được các khoản tín dụng này, để lại hàng ngàn đô la không có người nhận. Đừng phạm sai lầm này và tận dụng khoản tín dụng quan trọng này.

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, đây là các quy tắc đủ điều kiện cơ bản của EITC:

  • Đã làm việc và kiếm được thu nhập dưới $59,187
  • Có thu nhập đầu tư dưới $10.300 trong năm tính thuế 2022
  • Có số An sinh xã hội hợp lệ trước ngày đáo hạn tờ khai thuế năm 2022 của bạn (bao gồm cả phần mở rộng)
  • Là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài cư trú quanh năm
  • Không nộp Mẫu 2555, Thu nhập kiếm được từ nước ngoài
  • Đáp ứng các quy tắc nhất định nếu bạn ly thân với vợ/chồng và không khai thuế chung

EITC cũng có các quy tắc đủ điều kiện đặc biệt dành cho các thành viên quân đội, thành viên giáo sĩ, người nộp thuế và người thân khuyết tật của họ.

Đọc thêm về hướng dẫn thu nhập cụ thể và yêu cầu nộp đơn. Cần giúp đỡ trong việc xác định tính đủ điều kiện của bạn? thử Trợ lý EITC trên trang web của IRS.

Cách Yêu cầu EITC

Trước tiên, bạn sẽ cần nộp tờ khai thuế liên bang và bao gồm các tài liệu cần thiết. Đây là IRS hướng dẫn cách yêu cầu EITC. Nếu bạn đang xem danh sách và nghĩ rằng bạn có thể nhờ một số trợ giúp trong việc thu thập và nộp đúng giấy tờ, hãy cân nhắc làm việc với một tình nguyện viên VITA được IRS chứng nhận.

VITA, từ viết tắt của Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện, là một dịch vụ giúp các cá nhân và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình chuẩn bị và khai thuế miễn phí. Có một số địa điểm VITA trên khắp tiểu bang Hawai‛i được hỗ trợ bởi các chuyên gia thuế địa phương, những người đang tình nguyện dành thời gian của họ cho cộng đồng. Có một chuyên gia được đào tạo có thể giúp bạn yêu cầu tất cả các lợi ích và tín dụng thuế mà bạn đủ điều kiện sẽ có thể giúp bạn tiết kiệm vô số đô la và thời gian.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sự hỗ trợ từ chương trình VITA, vui lòng chia sẻ HawaiiTaxHelp.org. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về tài chính, vui lòng kết nối với Đường dây trợ giúp toàn tiểu bang 211 để tìm các nguồn hữu ích gần bạn.