Thêm từ khóa để nhận được nhiều kết quả phù hợp hơn.

Ví dụ: tìm kiếm “đồ ăn” trong mã zip 96804 có thể trả về 162 kết quả. Tìm kiếm “cửa hàng thực phẩm” trong cùng một mã zip có thể trả về 35 kết quả.

Sử dụng các đề xuất thả xuống.

Khi nhập một cụm từ tìm kiếm, một danh sách thả xuống sẽ xuất hiện bên dưới cụm từ đó. Việc chọn một trong những đề xuất này thường tạo ra kết quả tốt hơn so với một tìm kiếm từ khóa đơn giản.

Lọc kết quả theo khu vực địa phương của bạn.

Chọn vị trí mà bạn muốn tìm kiếm. Nếu bạn đã bật dịch vụ vị trí trên điện thoại hoặc máy tính của mình, vị trí sẽ tự động được chọn cho bạn. Nếu bạn để trống trường vị trí, nó sẽ bao gồm toàn bộ trạng thái.

Quét các tài nguyên có sẵn theo danh mục.

Bạn có thể tìm kiếm theo danh mục dịch vụ bằng cách chọn vị trí trước tiên, sau đó nhấp vào liên kết trong danh sách danh mục ở cuối trang.