Các gia đình

Thay thế hạnh phúc cho việc sử dụng chất gây nghiện

Hỗ trợ Sử dụng Chất với 211 & Hawaii CARES

Bởi Carolyn Hyman / Tháng Năm 2, 2023 /

211 cung cấp nhiều dịch vụ để hỗ trợ các nhu cầu của bạn, bao gồm các nguồn trợ giúp để chống lại cơn nghiện.

Đọc thêm
Người phụ nữ xem xét giấy tờ trong khi con trai ngồi ở bàn bên cạnh

Khai thác các khoản tín dụng thuế để tiết kiệm tiền trên tờ khai thuế năm 2022

Bởi Hailey Kurtenbach / Tháng Ba 3, 2023 /

Trong mùa thuế, các chuyên gia của 211 Community Resource nhận được rất nhiều người gọi tìm kiếm sự trợ giúp để chuẩn bị và nộp thuế. Với lạm phát và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, ngân sách eo hẹp đối với nhiều cá nhân và gia đình địa phương. Tận dụng tất cả các khoản khấu trừ thuế có sẵn là rất quan trọng để tiết kiệm thêm tiền thuế trong năm nay.…

Đọc thêm