Hỗ trợ vật lý trị liệu

Đường dây trợ giúp 211 của AUW có sẵn qua điện thoại, văn bản, email hoặc tìm kiếm trực tuyến. Khi “Lani” nhắn tin rằng cô ấy cần giúp đỡ chồng mình, cô ấy đã vui mừng khôn xiết vì nhận được sự hỗ trợ một cách dễ dàng như vậy. “Tôi không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu nên tôi rất vui khi được hướng dẫn. Thông tin đã đưa tôi đi đúng hướng. ” Chồng của Lani bị liệt và cô ấy muốn tìm các nguồn lực có sẵn để vật lý trị liệu. Đây là lần đầu tiên cô liên hệ với Đường dây trợ giúp 211 của AUW và cô rất cảm động trước sự chuyên nghiệp và tử tế của Chuyên gia đã giúp đỡ cô. “Cô ấy thực sự đã làm nên ngày của tôi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và bây giờ tôi sẽ có thể giúp chồng tôi. Điều đó thật tiện lợi và tôi khuyến khích bất kỳ ai có câu hỏi hãy gọi ”, người gọi chia sẻ.

Lani được giới thiệu đến PK Care LLC và Rehab ở Aiea. Tất cả những người gọi, bất kể họ đang gọi từ hòn đảo nào, sẽ được giới thiệu đến các nguồn lực trong khu vực của họ và Các chuyên gia được đào tạo để đặt câu hỏi nhằm đưa ra những lời giới thiệu tốt nhất có thể.

Từ trợ giúp đi xe đạp hoặc thuế đến vật lý trị liệu và hỗ trợ thực phẩm, Đường dây trợ giúp toàn tiểu bang 211 của AUW có thể truy cập được khi bạn cần nhất. Hơn 4.000 tài nguyên có sẵn có thể được truy cập trực tuyến và dữ liệu từ trung tâm cuộc gọi giúp các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ phản hồi nhanh hơn. Dịch vụ này có sẵn nhờ các nhà tài trợ và những người ủng hộ Aloha United Way. Đường dây trợ giúp không phải là một cơ quan hoặc dịch vụ của chính phủ, nhưng nó được tài trợ và sử dụng bởi những người giống như bạn. Bất kể bạn cần gì, Đường dây trợ giúp toàn tiểu bang 211 của AUW luôn sẵn sàng trợ giúp.