Pagharap sa Unang-Beses na Takot sa Tawag

Ang pagtawag sa 211 sa unang pagkakataon ay maaaring maging napakabigat. Sino ang sasagot? Dapat ba akong tumawag sa 211 para dito? Paano kung hindi ko alam kung ano ang hihilingin ko – maiintindihan ba nila ako?

Kasalukuyang nakatira sa kanyang van sa Maui, gusto ni Mona na mag-aplay para sa tulong sa pagkain ngunit hindi sigurado kung saan magsisimula. Matapos marinig ang tungkol sa Statewide Helpline sa radyo, naisip niya na maaari niya itong subukan. Nakipag-ugnayan si Mona kay Kim, isang 211 specialist na nakatira din sa isla.

Ang tanging internet access na mayroon si Mona ay sa kanyang telepono, kaya nag-text si Kim kay Mona ng isang link sa application sa kanyang telepono. Sa pag-unawa na kailangan ni Mona ng agarang suporta sa pagkain, nagbigay din ang espesyalista ng mga referral sa mga food pantry sa malapit. Dalawang lokasyon ang available sa Maui at nagawa ni Mona na pumunta mula sa simpleng pag-apply para sa mga benepisyo ng SNAP online hanggang sa pag-access sa mga grocery sa parehong linggo.

Bago humiwalay, nag-iskedyul si Kim ng follow-up call kay Mona para mag-check in pagkatapos niyang isumite ang aplikasyon. Inaasahan ni Mona na marinig muli mula kay Kim at gumaan ang pakiramdam niya na nalampasan niya ang una niyang takot sa pagtawag sa 211.

Kapag tumawag ka sa 211, kumonekta ka sa isang lokal na espesyalista na makikinig, magbibigay ng suporta, at tutulong na tukuyin ang mga susunod na hakbang para sa paghahanap ng tulong sa iyong lugar. Ang mga espesyalista ay sinanay na mag-isip ng bawat paraan na makakatulong sa pagsuporta sa iyo, mula sa mga mapagkukunan na maaari mong ma-access kaagad sa mga pangmatagalang programa ng tulong. Anuman ang kailangan mo, ang 211 Statewide Helpline ay narito upang tumulong.