Aloha United Way 211

Mula sa "hello" para tumulong. Sinakop ka namin.
211 Ang tanging statewide helpline ng Hawaii na kumokonekta sa iyo sa mga mapagkukunang kailangan mo.

Paano tayo makakatulong? Pumili ng paraan na pinakamainam para sa iyo.
Kapag tumawag ka, may live na boses sa kabilang dulo - handang tumulong. 

Maghanap

Online na Search Engine

Text

Mangyaring isama ang zip code

chat

Live Chat

7am - 10pm, 7 araw sa isang linggo

Email

Payagan ang isang araw ng negosyo

Kami ay Higit sa Inaakala Mo

Kung kailangan mo ng impormasyon at mga mapagkukunan o agarang tulong na pang-emergency, ang aming 211 Helpline Specialist ay magagamit upang gabayan ka. Batay sa iyong mga pangangailangan at lokasyon, makakahanap kami ng mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan na maaari mong samantalahin kaagad.

Isang Pinagkakatiwalaang Mapagkukunan at Mahalagang Koneksyon

Ang AUW's 211 Helpline ay gumagamit ng mga dedikadong kawani upang mag-curate at magpanatili ng resource data at mga programa. Kami ang pinakamahusay at pinakapinagkakatiwalaang mapagkukunan ng mga mapagkukunan ng serbisyong panlipunan sa estado ng Hawaiʻi. Idagdag ang iyong mga programa at serbisyo ngayon. Tutulungan namin na ikonekta ang 211 mga user sa mga mapagkukunang pinakaangkop sa kanilang heograpiya at pangangailangan.

Gumagawa ng Epekto sa ating Komunidad.

Ang 211 na helpline ng Aloha United Way's sa buong estado ay nag-uugnay sa mga tao sa mga mapagkukunang gusto nila at maaaring hindi nila alam na kailangan nila. 211 Ang mga espesyalista ay sinanay upang tulungan kang makahanap ng pagkain, tirahan, tulong pinansyal, pangangalaga sa bata, suporta sa pagiging magulang, pangangalaga sa mga ninuno, mga serbisyo sa kapansanan, pagsasanay sa trabaho at higit pa. Ang serbisyo ay libre at kumpidensyal. Ang data ng serbisyo ay tumutulong din na mapabuti ang mga patakaran at mapagkukunan at magagamit nang libre, bilang isang mapagkukunan ng komunidad.