Confidential ba ang tawag ko?

Ang sinumang nakikipag-ugnayan sa 211 Helpline ng AUW ay hinihiling na magbigay ng zip code, edad, at kasarian. Ginagamit ng aming mga Espesyalista ang impormasyong ito upang maghanap ng mga mapagkukunang pinakanaa-access at magagamit para sa mga partikular na pangkat ng edad at kasarian. Wala sa mga nakolektang impormasyon ang gagamitin para makilala ka.

Ang ilang mga indibidwal ay maaaring humingi ng karagdagang impormasyon. Halimbawa, kapag humihiling ng impormasyon para sa SNAP pagiging karapat-dapat sa benepisyo at para sa mga sumasang-ayon sa a SNAP pre-screen, hinihiling ang karagdagang impormasyon. Sa ganitong mga kaso, hihilingin namin ang iyong pahintulot at mangolekta ng karagdagang impormasyon, tulad ng pangalan at edad ng mga miyembro ng pamilya. Ginagawa namin ang bawat pag-iingat upang protektahan ang iyong personal na impormasyon at hinding-hindi ito ibabahagi nang wala ang iyong tahasang pahintulot.

Ano ang mangyayari sa aking personal na impormasyon?

Kinokolekta ang iyong impormasyon upang matiyak na matatanggap mo ang pinakamahusay na tulong na posible. Lahat ng ibinabahagi mo sa 211 Specialists o sa aming secure na site ay ganap na kumpidensyal. Hindi kami nagbabahagi ng impormasyon sa pagkakakilanlan sa anumang mga partido sa labas.

Ilang serbisyo ang mahahanap ko sa database?

Ang 211 ng Aloha United Way ay ang hub para sa mga serbisyong panlipunan sa Hawai'i. Mayroong higit sa 4,000 lokal na mapagkukunan ng serbisyo na nakalista sa aming database. Ang lahat ng listahan ay binubuo ng mga serbisyong pangkalusugan, panlipunan, hindi pangkalakal, at pamahalaan - walang mga komersyal o personal na listahan sa aming database. Ang listahan ay palaging lumalaki at ang lahat ng mga isla ay kinakatawan.

Paano kung hindi ako nakatira sa Oahu?

Kasama sa aming database ang mga mapagkukunan para sa lahat ng Hawaiian Islands. Ilagay ang iyong zip code upang matutunan ang tungkol sa mga mapagkukunang malapit sa iyo.

Kapag nag-dial ka sa 211, makokonekta ka sa 211 agency sa iyong area code. Kung nasa labas ka ng Hawai'i, tumawag 877-275-6569, ikalulugod naming tulungan ka sa pagkonekta sa isang 211 hub na malapit sa iyo.

Hindi ako marunong mag-english. Pwede pa ba akong tumawag sa 211?

Oo! Mayroon kaming tagapagbigay ng telekomunikasyon na maaaring mag-alok ng mga serbisyo ng live na interpretasyon sa higit sa 150 mga wika.

Ano ang pinakamahusay na paraan upang makipag-ugnayan sa 211?

Ang alinman sa mga opsyon sa ibaba ay magbibigay sa iyo ng access para tumulong.

Tumawag: 211
Chat: Buksan ang chat window.
Email: Punan ang aming email form.
Text: Ipadala ang iyong zip code sa 877-275-6569.
Website: Maghanap sa aming online na direktoryo.