Bilang isang provider ng paggamot na kinontrata ng Department of Health Alcohol and Drug Abuse Division (ADAD), bahagi ka ng network ng Hawai‛i CARES upang suportahan ang pagpapagaling at paggaling para sa mga indibidwal na nahihirapan sa Substance Use Disorder (SUD) sa buong Hawai‛i. Ang programang Aloha United Way 211 SUD CARES ay ang namamahala na entity para sa Hawaii SUD Continuum of Care upang magbigay ng impormasyon at screening para sa mga residente ng Hawaii na naghahanap ng SUD na paggamot at mga serbisyo sa pagbawi.

Gumagamit ang SUD Care Coordination team ng masinsinan at maingat na proseso ng screening para kolektahin at tukuyin ang mga pangangailangan ng bawat indibidwal, kasaysayan/dalas ng paggamit ng substance, mga alalahanin sa kalusugan/pangkaisipang kalusugan, at iba pang impormasyon na gagamitin para matukoy ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado para sa isang referral sa isang SUD programa sa loob ng ADAD provider network.

Pinangangasiwaan ng mga coordinator ang mga kahilingan sa paggamit ng serbisyo, mga pagsusuri sa kontrata para sa naaangkop na pagsingil, mga paglipat sa pangangalaga, at tinitiyak ang kumpletong mga elektronikong rekord. Ang data mula sa ibinahaging sistemang ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng pangangalaga sa buong estado.

Mga Mapagkukunan ng Provider

Ito ay isang listahan ng mga materyales sa pagsasanay sa Web Infrastructure for Treatment Services (WITS) na nagbibigay ng gabay sa paggamit at iba pang sitwasyon ng serbisyo sa customer.

Ang form ng pahintulot na ito ay nagpapahintulot sa mga provider na ma-access ang medikal na kasaysayan at ang komprehensibong impormasyon ng kliyente ay maa-access sa buong network ng CARES. Pakitiyak na kumpletuhin ang form na ito sa panahon ng proseso ng paggamit.

Ang patnubay na ito ay nagpapakilala sa paggamit ng HI-WITS telehealth system upang matiyak na ang mga provider ay makakapag-log in at tama na magpasok ng impormasyon.

Kung ang isang kontrata ng tagapagkaloob ay gumagamit ng mga pondo ng ADAD upang maghatid ng mga serbisyo sa paunang paggamot at paunang pagbawi ng SUD, mangyaring sumangguni sa dokumentong ito para sa gabay at kinakailangang dokumentasyon. Nakalista din ang iskedyul ng rate.

Tingnan ang lahat ng kalahok na provider sa buong saklaw ng pangangalaga.

Para sa agarang suporta, mangyaring i-dial ang 2-1-1 (o 1-877-275-6569) at pindutin ang "7" upang kumonekta sa isang SUD Care Coordinator na maaaring tumulong sa iyo.

Mga Materyal na Pang-promosyon

Tulungang lumago ang aming epekto

Kailangan ng isang nayon para magkaroon ng pagbabago! Sumangguni sa mga propesyonal tulad ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, mga nonprofit na pinuno, tagapagturo, at tagapagpatupad ng batas sa mga serbisyo ng koordinasyon ng pangangalaga sa 211 SUD.

Kung gusto mong humiling ng presentasyon kung paano makikinabang ang serbisyong ito sa mga kliyenteng pinaglilingkuran ng iyong organisasyon, mangyaring ipadala sa amin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ilang detalye tungkol sa iyong koponan, at mga gustong petsa ng pagtatanghal sa ibaba. Isang 211 na miyembro ng kawani ang mag-follow up sa iyo sa ilang sandali.

Humiling ng Presentasyon
Una
Huli