kupuna

Cháu gái với bà cô già

Hỗ trợ cho Người chăm sóc

Bởi Hailey Kurtenbach / Tháng Mười Một, 2022 /

Khi dân số già đi, những người không phải là chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ được chăm sóc nhiều hơn. Theo Mayo Clinic, khoảng 1 trong 3 người lớn ở Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những người lớn khác với tư cách là những người chăm sóc không chính thức. Người chăm sóc là bất kỳ ai cung cấp sự giúp đỡ cho một người khác đang cần, chẳng hạn như vợ / chồng hoặc bạn tình bị bệnh,…

Đọc thêm