Bảo hiểm

Đó không chỉ là một cuộc gọi, đó là một cuộc trò chuyện

Bởi Hailey Kurtenbach / Tháng Ba 30, 2023 /

Khi bạn nói chuyện với Chuyên gia Tài nguyên Cộng đồng 211, bạn sẽ nhận được nhiều hơn bất kỳ bot hoặc công cụ tìm kiếm nào có thể cung cấp. Bạn sẽ kết nối với một người từ bi và chu đáo, người lắng nghe. Các Chuyên gia 211 của chúng tôi được đào tạo để nghe những gì bạn nói và những gì bạn không nói. Họ sẽ tích cực cố gắng để có được…

Đọc thêm