Màu sắc

Màu cơ bản

#8034B8
#C59CE3
#F3EBF9
#CE7C30
#DDA46E
#F1D8C1
#769B70
#B7CBB4
#F1F5F0

Màu trung tính

#272329
#5B5260
#A79FAD
#D9D6DC
#F2F1F3
#FFFFFF

Độ dốc

#8034B8
45˚
#C59CE3
#CE7C30
45˚
#F1D8C1
#769B70
45˚
#B7CBB4

Kiểu chữ

Tiêu đề 1

Mr Eaves Mod OT - Bold
48px L53
sv-h1

Tiêu đề 2

Mr Eaves Mod OT - Bold
36px L40
sv-h2

Tiêu đề 3

Mr Eaves Mod OT - Thường xuyên
32px L36
sv-h3

Tiêu đề 4

Mr Eaves Mod OT - Bold
21px L24
sv-h4
Tiêu đề 5
Mr Eaves Mod OT - Thường xuyên
21px L24
sv-h5
Tiêu đề 6
Mr Eaves Mod OT - Bold
13px L15
sv-h6
Văn bản biểu mẫu
Mr Eaves Mod OT - Reg
18px L24
sv-form

Văn bản lớn.

Adobe Caslan Pro - Thông thường
21px L42
sv-text-l

Văn bản nội dung trung bình.

Adobe Caslan Pro - Thông thường
16px L29
sv-text-m

Nội dung văn bản nhỏ.

Adobe Caslan Pro - Thông thường
13px L17
sv-text-s

Các thành phần

nút

Các nút sử dụng "Mr Eaves Mod OT - Bold" với các góc tròn 1px.

Liên kết văn bản

Khung

Bóng và / hoặc đường viền được áp dụng cho các hàng và cột. Màu nền vẫn cần được áp dụng thủ công.
sv-bóng-ánh sáng

Khung