Beterano

211 Tulong para sa mga Beterano Aloha United Way

Isang Veteran's Assist

Sa pamamagitan ng Carolyn Hyman / Hunyo 2, 2022 /

Halos lahat ng mga tawag na natatanggap namin sa 211 Statewide Helpline ay iniiwan kaming lumipat. Ang aming mga Espesyalista ay sinanay na makinig sa mga pangangailangan na parehong sinasalita at hindi binibigkas. Minsan, ito ay nangangailangan ng dagdag na pagsisikap, kaalaman at puso. Palagi naming sinusubukang gawin ang dagdag na milya para sa 211 mga gumagamit at palagi kaming nagpapasalamat para sa…

Magbasa pa