Suporta para sa mga Caregiver

Habang tumatanda ang populasyon, mas maraming pangangalaga ang ibinibigay ng mga taong hindi propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Ayon kay Mayo Clinic, humigit-kumulang 1 sa 3 matatanda sa United States ang nagbibigay ng pangangalaga sa ibang mga nasa hustong gulang bilang mga impormal na tagapag-alaga.

Ang tagapag-alaga ay sinumang nagbibigay ng tulong sa ibang taong nangangailangan, tulad ng isang may sakit na asawa o kapareha, isang anak na may kapansanan, o mga magulang. Ang pamamahala sa pangangalaga ng isang miyembro ng pamilya ay maaaring maging stress!

Nakipag-usap kamakailan ang isang 211 specialist kay Keanu, isang unang beses na tumatawag sa 211, na nag-aalaga sa isang tiyahin na may dementia kasama ang kanyang kapatid na babae noong nakaraang buwan. Palibhasa'y nabigla sa mga bagong responsibilidad na ito, ang magkapatid ay nasa dulo ng kanilang katalinuhan at nangangailangan ng pahinga. Gamit ang kanilang zip code upang maghanap ng mga serbisyo sa malapit, nagbigay ang espesyalista ng mga detalye at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa maramihang mga serbisyo ng pahinga at suporta para sa pamamahala ng dementia.

Ang pag-aalaga ay maaaring maging kapakipakinabang; gayunpaman, natural na makaramdam ng pagkabigo, pagod, mag-isa, o malungkot. Ang stress ng caregiver ay karaniwan. Hindi mo kailangang pumunta mag-isa! 

Ang 211 Statewide Helpline ay may access sa libu-libong lokal na mapagkukunan upang suportahan ang bawat aspeto ng paglalakbay ng iyong pamilya. Ang mga espesyalista ay nakikinig, nagbibigay ng suporta, at tumulong na tukuyin ang mga susunod na hakbang para sa paghahanap ng tulong sa iyong lugar. Para silang kaibigan na palagi mong maaasahan para sa tulong–available 24/7, 7 araw sa isang linggo. Matuto limang paraan na maaari kang kumonekta na may 211 Specialist.