Naafada

u hoggaansanaanta ADA

Dhibaato Soo Socota

By Carolyn Hyman / Abriil 14, 2023 /

Aloha United Way's 211 Khadka Caawinta Kheyraadka Gobolka oo dhan waxay taageertaa su'aalaha ADA iyo arrimo kale oo badan oo kala duwan.

Akhri wax dheeraad ah