Suporta sa Paggamit ng Substance na may 211 at Hawaiʻi CARES

Maligayang alternatibo sa paggamit ng substance

Ni Carolyn Hyman

Ang Aloha United Way 211 Statewide Resource Helpline ay nakipagsosyo sa Hawaiʻi CARES upang magbigay ng advanced na suporta at koordinasyon sa pangangalaga para sa mga lokal na residente na nakikipagpunyagi sa mga substance use disorder (SUD) at pagkagumon sa substance. Habang ang 211 Statewide Resource Helpline Specialists ay maaaring mag-alok ng impormasyon at mga referral sa higit sa 4,000 na mapagkukunan ng komunidad, ang Substance Use Care Coordinators ay partikular na nagbibigay ng komprehensibong suporta sa pamamagitan ng pag-screen, pagtukoy sa pagiging karapat-dapat, at pag-uugnay ng mga serbisyong kailangan para sa iyong pangangalaga. Maa-access mo ang mga serbisyong ito bilang isang kliyente o provider sa pamamagitan ng pag-dial sa 2-1-1 at pagpindot sa 7 o 808-ASK-2000.

Isang tumatawag kamakailan ang nakipag-ugnayan sa 211 na naghahanap ng mga mapagkukunan ng kanlungan dahil pansamantalang nakatira siya kasama ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagawang i-refer ng 211 Specialist ang tumatawag sa substance use disorder support para sa kanyang mga tanong tungkol sa paggamot sa droga at diagnosis. Kapag hindi ka sigurado kung saan magsisimula, pinakamahusay na magsimula sa 211 Statewide Resource Helpline.